FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROT TOWARU)

…………………………………………………..
(miejscowość i data)

…………………………………………..
(nr zamówienia)

…………………………………………..
(Imię i nazwisko)

……………………………………………..
(telefon, adres e-mail)

Ryłko by Agnes&Paul
Ul. Kęcka 29
43-354 Czaniec

Tel.: 512 772 003
33 816 50 31
e-mail: apbyrylko@gmail.com

Ja, niżej podpisany, niniejszym informuję o moim odstąpnieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

Nazwa towaru:

Rozmiar:

Ilość:

Powód zwrotu*:

*W rubryce powód zwrotu proszę wpisać cyfrę z wybranym powodem zwrotu (opcjonalnie)

  1. Zły rozmiar

  2. Nieprawidłowy artykuł

  3. Nie podoba mi się jak leży

  4. Jakość produktu

  5. Różni się od tego na zdjęciu

  6. Inny. (Proszę wpisać jaki)

Powyższe artykuły zostały odebrane przeze mnie w dniu………………………………

……………………………………….
(podpis klienta)

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROT TOWARU)

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa banku)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(numer konta)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko właściciela konta)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(adres właściciela konta)

*Dotyczy osób, które jako formę zapłaty wybrały płatność przy odbiorze.

……………………………………………. …………………………………
(data i miejscowość) (podpis klienta)